Tektiet

Tektiet is natuurlijk ontstaan glas bij hoge temperaturen door meteoorinslagen en geothermische activiteit. Moldaviet is een zeldzame, groene variant. Libisch goud Tektiet, ook wel libisch woestijnglas genoemd, is een gele variant die voornamelijk wordt gevonden op nabij de grens van Libië en Egypte.

Werking
Tektiet is een hele spirituele steen en bevordert spirituele en persoonlijke groei. Het helpt bij het opruimen van bagage uit het verleden en hier lessen van te leren. Het stimuleert om een positieve houding aan te nemen. Spiritueel brengt het de chakra’s in balans, bevordert telepathie en helderziendheid en helpt contact maken met andere werelden en dimensies. Tektiet werkt koortsverlagend en heeft een positieve werking op de bloedsomloop en haarvaten.

Moldaviet is een bijzonder spirituele en inzicht gevende steen. Het stimuleert spirituele groei en geeft ons inzicht in wat het doel van ons bestaan is. Het overstijgt tijd, ruimte en dimensies. Hierdoor helpt het contact maken met andere dimensies, buitenaards leven en vorige en toekomstige levens. Het bevordert helderziendheid en divinatie, en helpt mensen met reïncarnatie problemen en mensen die moeite hebben met hun aardse bestaan. Ook geestelijk werkt de steen bevrijdend en inzicht gevend. Het helpt om onbegrensd te denken en stimuleert hiermee creatieve ideeën en oplossingen. Het bevordert empathie, inlevingsvermogen, geluk en vruchtbaarheid en vermindert zorgen en belemmeringen. Moldaviet reinigt de chakra’s en brengt ze in balans. Het versterkt de werking van andere stenen. Fysiek bevordert Moldaviet herstel en geeft inzicht in ziekte en klachten.

Libisch goud Tektiet is een heel spirituele steen met een sterke verbinding met de energie van het oude Egypte. De energie van deze steen is krachtig, zonnig en warm en werkt opbeurend. Het heeft een activerende en beschermende werking op de solar plexus (zonnevlecht). Door het activeren van dit chakra bevordert de wilskracht, een gevoel van eigenwaarde en helpt het bij het stellen van grenzen en voor jezelf opkomen. Het bevordert het intellect en laat verlegen mensen zich wat vrijer en sterker voelen in sociale situaties. De steen beschermt sterk intuïtieve mensen en healers tegen negatieve invloeden door de solar plexus af te sluiten voor energie die niet opgenomen zou moeten worden in het (energie)lichaam. Libisch goud Tektiet bevordert zelfverwezenlijking en spirituele inzichten en groei. De spirituele werking heeft grote overeenkomsten met de werking van Moldaviet (een donkergroene Tektiet soort). Net als Moldaviet overstijgt deze steen tijd, ruimte en dimensies. Het helpt bij het maken van contact met de energie en kennis van oude en buitenaardse beschavingen (met name het oude Egypte en de Akasha kronieken) en met andere dimensies en werelden. Hierdoor is de steen heel geschikt voor gebruik bij meditatie en het maken van astrale reizen. Lichamelijk heeft libisch goud Tektiet een positieve werking op de stofwisseling en hormoonbalans. Het helpt bij klachten van de maag en darmen door bijvoorbeeld misselijkheid en maagzuur te verminderen en door de opname van voedingsstoffen te stimuleren.

Toepassingen
Tektiet kan op of bij het lichaam gedragen worden, bij voorkeur op de huid.
De steen kan op een chakra gelegd worden om deze in balans te brengen.
Tektiet kan op het derde oog geplaatst worden om telepathie, helderziendheid en contact met andere werelden te versterken.

Chakra
Allemaal

Verzorging
Tektiet kan op alle manieren gereinigd en opgeladen worden.

Vindplaats
Tsjechië, de Filippijnen en het Midden-Oosten.

Samenstelling: SiO2 + Al,Ca,Fe,K,Na
Hardheid: 5,5
Dichtheid: 2,4.

Niets gevonden.